Jako odpowiedzialny producent dbamy o nasze środowisko

FSC® jest międzynarodową organizacją non-profit, która wyznacza standardy dla odpowiedzialnej gospodarki leśnej, biorąc pod uwagę aspekty społeczne, ekologiczne i ekonomiczne.
FSC® (Forest Steward Council – Rada ds. Zrównoważonej Gospodarki Leśnej) to niezależna organizacja pozarządowa z kilkudziesięcioletną tradycją. Powstała w 1993 r. Radę powołało ponad 20 państw szczególnie zaangażowanych w rozwój odpowiedzialności za gospodarkę leśną.
Certyfikat FSC® to dowód na najwyższą jakość drewna i pochodzących z niego materiałów. Symbolizuje pełną kontrolę nad całym procesem produkcyjnym, łańcuchem dostaw, odpowiedzialnością za zasoby naturalne i zrównoważony rozwój środowiska.